LIMOR

Ondersteuning en rehabilitatie

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. In drie stappen helpen we ze weer op weg: opvangen, aanpakken, loslaten. 

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Begeleid wonen  Zelfstandig wonen  Ambulante hulpverlening 

Contact

Eemskanaal NZ 32A
9713 AB Groningen
info@limor.nl
Website
085-4856000

Kaart