Bureau Woonkans

Begeleiding en ondersteuning bij zelfstandig wonen

Bureau Woonkans begeleidt mensen in Groningen bij het vinden van een huurhuis en coördineert de ondersteuning die deze mensen nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Bureau Woonkans is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Groningen, de Groninger woningcorporaties en diverse instellingen voor hulp- en dienstverlening. Bureau Woonkans coördineert de samenwerking tussen de verschillende instanties die betrokken zijn bij de (her)huisvesting van de cliënten. Het betreft een voorwaardelijk traject.

Bureau Woonkans zet zich in voor drie verschillende doelgroepen:

  1. Uitgezette huishoudens. Dit betreft mensen die ontruimd zijn in de gemeente Groningen en opnieuw een huurhuis willen.
  2. Kwetsbare personen. Dit betreft mensen zonder woning die (weer) zelfstandig willen wonen, maar daar hulp bij nodig hebben.
  3. Zittende huurder. Mensen die in een huurhuis in de gemeente Groningen wonen, maar bij wie uitzetting dreigt, doordat zij voor overlast zorgen of een huurschuld hebben.

Cliënten kunnen alleen worden aangemeld bij Bureau Woonkans door Woonurgentie Groningen.

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Zelfstandig wonen 

Aanvullende voorwaarden

Een indicatie hebben

Contact

Herman Colleniusstraat 18
9718 KT Groningen
bureau.woonkans@mjd.nl
Website
050-3146614

Er kan telefonisch contact opgenomen worden op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Op vrijdagmiddag is Bureau Woonkans niet bereikbaar.

Kaart