Ons team

Het bestuur van Straatwijs werkt op vrijwillige basis en heeft de missie om een verbinding te maken tussen hulpverlenende organisaties, de maatschappij en mensen die hulp nodig hebben. Vanuit passie en plezier proberen wij op verschillende manier het leven van daklozen in onze stad dragelijker te maken.

Het Bestuur

Siebe Zwerver

Siebe Zwerver
Joram Krol

Joram Krol