Meehelpen met Straatwensen

Fijn dat je wilt meehelpen om een wens van "iemand van de straat" te verzamelen en hopelijk in te gaan vullen. Straatwijs wil graag de verbinding leggen tussen dak- en thuislozen en inwoners van Groningen om samen iets te bereiken. Wat voor ons misschien heel normaal is, is voor deze doelgroep vaak heel bijzonder. Wij doen dit project samen met WIJS, dus mocht je vragen hebben kun je ook altijd even met hun contact opnemen en langslopen bij hun vestiging in winkelcentrum Paddepoel, kijk voor de contactgegevens op www.wijsgroningen.nl.

We hebben een stappenplan gemaakt waarbij je in groepjes van 2 of meer mensen, wensen kunt verzamelen, indienen en uitvoeren.

Zo gaan we te werk!

ORIENTATIE & NETWERKEN

Laat ons (Straatwijs) even via een berichtje weten dat jullie eens Straatwens gaan proberen in te vullen. Gewoon even een berichtje met jullie namen en telefoonnummers via contact@straatwijs.com is voldoen.

Neem contact op met één van de opvanglocaties in de stad Groningen waar dak- en thuislozen terecht kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het Leger des Heils , het Twaalfde Huis of Nachtopvang Het Kopland. Vraag of het mogelijk is om eens langs te komen omdat je een wens van een bezoeker zou willen laten uitvoeren. Op ons platform zijn contactgegevens te vinden van al deze organisaties. Misschien ken je (via via) iemand die vrijwilliger/stagiair is bij een maatschappelijke opvang, deze kan je ook vragen om een dagje mee te lopen. Je kan natuurlijk ook gewoon langsgaan bij een organisatie met deze vraag.

Ga in gesprek met een of meerdere bezoeker(s) binnen een van deze opvanglocaties. Kom erachter of de bezoeker in kwestie een wens heeft waarbij het mogelijk is om deze uit te laten voeren. Mocht je iemand hebben gevonden met een mooie Straatwens, vraag de bezoeker toestemming of je een foto zou mogen maken van hem/haar. Mocht de bezoeker dat niet willen, dan is dat ook prima, probeer dan een afbeelding te maken wat met zijn/haar wens te maken heeft. Vraag ook zijn/haar telefoonnummer/(mail)adres, zodat je hem/haar kunt bereiken bij de ontwikkelingen van de straatwens.


CONCRETISEREN

Nu je één of meerdere wensen hebt verzameld, kan je gaan kijken welke wens realistisch is om uit te kunnen voeren. Zet de wens zo concreet mogelijk op papier (wie, wat, waar, hoe, wanneer). Bedenk ook op welke manier vrijwilligers zouden kunnen helpen bij het uitvoeren van de wens.
Schrijf al je ideeën op!

Schrijf een kort tekstje/oproep (van ongeveer 50 à 100 woorden) over de bezoeker en zijn/haar wens. Samen met een foto van de bezoeker/toepasselijke afbeelding mag je de tekst via de mail naar ons sturen. 

Wij zorgen dat deze op de website wordt geplaatst bij Straatwensen. Ons mailadres is contact@straatwijs.com.


BEKENDMAKING

Zo, de wens staat online! Nu moeten potentiële vrijwilligers/helpers deze wens nog kunnen inzien, om te kijken of zij willen helpen. Wij zullen de wens via social media kenbaar maken, je kunt dit ook zelf doen via je eigen connecties en kanalen. Hoe meer berichten hoe beter!
Wij zullen de Straatwens delen via 

Twitter

Facebook 

LinkedIn

Jullie zijn het contactpersoon van de wens. Het team van Straatwijs kijkt of er berichten/mails/donaties zijn binnengekomen over jullie wens. De berichten sturen wij naar jullie door, zodat jullie hier eventueel op kunnen reageren/actie op kunnen ondernemen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die graag willen helpen bij het uitvoeren van de wens. Zorg ervoor dat je op zulke berichten zo snel mogelijk reageert, zodat diegene weet waar hij/zij aan toe is.


VOORBEREIDEN EN UITVOEREN

Bekijk wat/wie je allemaal (nog) nodig hebt voor het uitvoeren van de wens. Maak eventueel een planning/tijdspad.

Probeer ons op de hoogte te houden wanneer je de wens wilt uitvoeren zodat wij hier bij aanwezig kunnen zijn. Laat ook weten of iets niet lukt, zodat wij misschien kunnen helpen met een financiële bijdrage.

Probeer bij het realiseren van de wens ook een aantal foto's te maken, zodat we die kunnen gebruiken op de website of voor social media. Mensen die gedoneerd of geholpen hebben vinden dit vast fijn om te zien.

Algemeen

Probeer in alle fases die je doorloopt te denken in het belang van de gene die de wens heeft ingebracht, maar ook aan jouw eigen veiligheid. Spreek dus nooit alleen af, probeer persoonlijke gegevens (achternaam en adres) niet te delen en neem contact met ons op bij eventuele problemen!

Klik op onderstaande afbeelding en kijk welke wensen we inmiddels hebben ingevuld.